Κατασκευαστής
Τιμή
 –   €
  • 0
  • 10

Γάντια εργασίας

1.35 (1.67 Με Φ.Π.Α.)

Γάντια εργασίας

3.81 (4.72 Με Φ.Π.Α.)

Γάντια εργασίας

4.80 (5.95 Με Φ.Π.Α.)

Γάντια εργασίας

7.88 (9.77 Με Φ.Π.Α.)

Γάντια εργασίας

9.62 (11.93 Με Φ.Π.Α.)

Γάντια εργασίας

6.21 (7.70 Με Φ.Π.Α.)
Συνθετικό γάντι
Για βιομηχανικές εργασίες (νιτρίλιο)
5.10 (6.32 Με Φ.Π.Α.)
Συνθετικά γάντια
Μιας χρήσης (100Τ)
6.49 (8.05 Με Φ.Π.Α.)
Γάντι υψηλής τεχνολογίας
Ειδικό στο κρύο
3.89 (4.82 Με Φ.Π.Α.)
Γάντι υψηλής τεχνολογίας
Επίχριση λατέξ
1.98 (2.46 Με Φ.Π.Α.)
Συνθετικό γάντι
Για βαριές εργασίες (PVC)
1.87 (2.32 Με Φ.Π.Α.)
Συνθετικό γάντι
Οικιακής χρήσης (λατέξ)
1.03 (1.28 Με Φ.Π.Α.)
Συνθετικό γάντι
Οικιακής χρήσης (λατέξ)
0.62 (0.77 Με Φ.Π.Α.)
Συνθετικά γάντια
Μιας χρήσης (100Τ)
4.68 (5.80 Με Φ.Π.Α.)
Γάντι δερμάτινo
Για χειρωνακτικές εργασίες
1.76 (2.18 Με Φ.Π.Α.)
Γάντι δερμάτινο
Για χειρωνακτικές εργασίες
1.43 (1.77 Με Φ.Π.Α.)
Γάντι δερμάτινο
Για εργασίες συγκολλητών
4.21 (5.22 Με Φ.Π.Α.)
Γάντι υφασμάτινο
Για μικρούς χειρισμούς
0.95 (1.18 Με Φ.Π.Α.)
Γάντι υψηλής τεχνολογίας
Επίχριση λατέξ
1.29 (1.60 Με Φ.Π.Α.)
Συνθετικά γάντια
Μιας χρήσης (100Τ)
6.63 (8.22 Με Φ.Π.Α.)
Γάντι δερμάτινο
Για χειρωνακτικές εργασίες
3.24 (4.02 Με Φ.Π.Α.)
Γάντια δερματoπάνινα
 
2.50 (3.10 Με Φ.Π.Α.)
Γάντια πολυεστερικά
Επίχριση λατέξ
 
1.53 (1.90 Με Φ.Π.Α.)

Γάντια εργασίας

0.76 (0.94 Με Φ.Π.Α.)