Τιμή
 –   €
  • 0
  • 10

Κυανοακριλική κόλλα στιγμής.

 

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]

Ισχυρό ασφαλιστικό συγκρατητικό βιδών και μπουλονιών.

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]

Μπλοκάρισμα εσωτερικών δαχτυλίων, κουζινέτων κλπ.

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]

Κυανοακριλική κόλλα στιγμής 

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]

Ισχυρή εποξική Κόλλα Μετάλλων.

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]

Μέτριας ισχύος ασφαλιστικό συγκρατητικό βιδών και μπουλονιών

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]

Κυανοακριλική κόλλα για πορώδη υλικά.

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]

Κόλλα επαγγελματική για σωλήνες PVC

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]

Ασθενές ασφαλιστικό συγκρατητικό για βίδες και μπουλώνια.

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
Κόλλα ταχείας συγκόλλησης
3+3g - 5g - 10g - 20g - 50g
2.24 (2.78 Με Φ.Π.Α.)
Κόλλα ταχείας συγκόλλησης
10g - 50g
4.83 (5.99 Με Φ.Π.Α.)
Κόλλα ταχείας συγκόλλησης
10g + 15g
6.71 (8.32 Με Φ.Π.Α.)
Εποξικός στόκος
30g - 60g
3.10 (3.84 Με Φ.Π.Α.)
Εποξικός στόκος
57g - 114g
4.31 (5.34 Με Φ.Π.Α.)
Εποξική κόλλα
24ml
4.43 (5.49 Με Φ.Π.Α.)
Εποξική κόλλα
24ml
4.90 (6.08 Με Φ.Π.Α.)
Καθαριστικό
10ml - 20ml - 50ml
3.03 (3.76 Με Φ.Π.Α.)
Κόλλα
200ml
6.18 (7.66 Με Φ.Π.Α.)
Κόλλα
200ml + 50g
7.36 (9.13 Με Φ.Π.Α.)
Ταινία
1.5m - 10m
3.58 (4.44 Με Φ.Π.Α.)
Ξυλόκολλα αδιάβροχη
200gr - 750gr
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
Χημική φλαντζόκολλα
100ml
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
Φλαντζόκολλα
80ml
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
Βενζινόκολλα
400ml
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]