Κυανοακριλική κόλλα στιγμής.

 

4.78 (5.93 Με Φ.Π.Α.)

Ισχυρό ασφαλιστικό συγκρατητικό βιδών και μπουλονιών.

5.46 (6.77 Με Φ.Π.Α.)

Μπλοκάρισμα εσωτερικών δαχτυλίων, κουζινέτων κλπ.

12.94 (16.05 Με Φ.Π.Α.)

Κυανοακριλική κόλλα στιγμής 

12.48 (15.48 Με Φ.Π.Α.)

Ισχυρή εποξική Κόλλα Μετάλλων.

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]

Μέτριας ισχύος ασφαλιστικό συγκρατητικό βιδών και μπουλονιών

4.29 (5.32 Με Φ.Π.Α.)

Κυανοακριλική κόλλα για πορώδη υλικά.

5.40 (6.70 Με Φ.Π.Α.)

Κόλλα επαγγελματική για σωλήνες PVC

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]

Ασθενές ασφαλιστικό συγκρατητικό για βίδες και μπουλώνια.

4.38 (5.43 Με Φ.Π.Α.)
Κόλλα ταχείας συγκόλλησης
3+3g - 5g - 10g - 20g - 50g
2.24 (2.78 Με Φ.Π.Α.)
Κόλλα ταχείας συγκόλλησης
10g - 50g
4.83 (5.99 Με Φ.Π.Α.)
Κόλλα ταχείας συγκόλλησης
10g + 15g
6.71 (8.32 Με Φ.Π.Α.)
Εποξικός στόκος
30g - 60g
3.10 (3.84 Με Φ.Π.Α.)
Εποξικός στόκος
57g - 114g
4.31 (5.34 Με Φ.Π.Α.)
Εποξική κόλλα
24ml
4.43 (5.49 Με Φ.Π.Α.)
Εποξική κόλλα
24ml
4.90 (6.08 Με Φ.Π.Α.)
Καθαριστικό
10ml - 20ml - 50ml
3.03 (3.76 Με Φ.Π.Α.)
Κόλλα
200ml
6.18 (7.66 Με Φ.Π.Α.)
Κόλλα
200ml + 50g
7.36 (9.13 Με Φ.Π.Α.)
Ταινία
1.5m - 10m
3.58 (4.44 Με Φ.Π.Α.)
Ξυλόκολλα αδιάβροχη
200gr - 750gr
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
Χημική φλαντζόκολλα
100ml
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
Φλαντζόκολλα
80ml
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
Βενζινόκολλα
400ml
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]