Κυανοακριλική κόλλα στιγμής.

 

4.78 (5.93 Με Φ.Π.Α.)

Κυανοακριλική κόλλα στιγμής 

12.48 (15.48 Με Φ.Π.Α.)

Ισχυρή εποξική Κόλλα Μετάλλων.

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]

Κυανοακριλική κόλλα για πορώδη υλικά.

5.40 (6.70 Με Φ.Π.Α.)
Συγκολλητικό - σφραγιστικό
290ml
8.93 (11.07 Με Φ.Π.Α.)
Συγκολλητικό - σφραγιστικό
80ml - 290ml
7.32 (9.08 Με Φ.Π.Α.)
Συγκολλητικό - σφραγιστικό
290ml
5.20 (6.45 Με Φ.Π.Α.)
Συγκολλητικό - σφραγιστικό
290ml
7.19 (8.92 Με Φ.Π.Α.)
Συγκολλητικό - σφραγιστικό
310ml
6.15 (7.63 Με Φ.Π.Α.)
Συγκολλητικό - σφραγιστικό
290ml - 600ml
5.10 (6.32 Με Φ.Π.Α.)
Συγκολλητικό - σφραγιστικό
600ml
9.13 (11.32 Με Φ.Π.Α.)
Κόλλα μονταρίσματος
280ml
3.71 (4.60 Με Φ.Π.Α.)
Κόλλα ταχείας συγκόλλησης
3+3g - 5g - 10g - 20g - 50g
2.24 (2.78 Με Φ.Π.Α.)
Κόλλα ταχείας συγκόλλησης
10g - 50g
4.83 (5.99 Με Φ.Π.Α.)
Κόλλα ταχείας συγκόλλησης
10g + 15g
6.71 (8.32 Με Φ.Π.Α.)
Εποξικός στόκος
30g - 60g
3.10 (3.84 Με Φ.Π.Α.)
Εποξικός στόκος
57g - 114g
4.31 (5.34 Με Φ.Π.Α.)
Εποξική κόλλα
24ml
4.43 (5.49 Με Φ.Π.Α.)
Εποξική κόλλα
24ml
4.90 (6.08 Με Φ.Π.Α.)
Καθαριστικό
10ml - 20ml - 50ml
3.03 (3.76 Με Φ.Π.Α.)
Κόλλα
200ml
6.18 (7.66 Με Φ.Π.Α.)
Κόλλα
200ml + 50g
7.36 (9.13 Με Φ.Π.Α.)
Ταινία
1.5m - 10m
3.58 (4.44 Με Φ.Π.Α.)
Συγκολλητικό
290ml
10.46 (12.97 Με Φ.Π.Α.)