Κατασκευαστής
Τιμή
 –   €
  • 10
  • 150
  • 300
  • 440
  • 580
 
Εργαλεία αέρος
95mm - 53kgm
68.55 (85.00 Με Φ.Π.Α.)
Εργαλεία αέρος
120mm - 97/140kgm
95.97 (119.00 Με Φ.Π.Α.)
 
Εργαλεία αέρος
85mm - 69kgm
84.68 (105.00 Με Φ.Π.Α.)
Εργαλεία αέρος
70mm - 33kgm
112.10 (139.00 Με Φ.Π.Α.)
Εργαλεία αέρος
31.8kgm
33.06 (40.99 Με Φ.Π.Α.)
Εργαλεία αέρος
265mm - 6.9kgm
31.45 (39.00 Με Φ.Π.Α.)
Εργαλεία αέρος
157mm - 25000 rpm
18.55 (23.00 Με Φ.Π.Α.)
Εργαλεία αέρος
165mm - 1800 rpm
31.45 (39.00 Με Φ.Π.Α.)
Εργαλεία αέρος
69/76kgm
71.77 (88.99 Με Φ.Π.Α.)
Εργαλεία αέρος
70/80kgm
95.97 (119.00 Με Φ.Π.Α.)
Εργαλεία αέρος
111/175kgm
120.16 (149.00 Με Φ.Π.Α.)
Εργαλεία αέρος
207kgm
257.26 (319.00 Με Φ.Π.Α.)
Εργαλεία αέρος
290/320kgm
379.03 (470.00 Με Φ.Π.Α.)
Εργαλεία αέρος
255mm - 6.0kgm
32.26 (40.00 Με Φ.Π.Α.)
Εργαλεία αέρος
255mm - 6.0kgm
44.35 (54.99 Με Φ.Π.Α.)
Εργαλεία αέρος
235mm - 1.5mm
60.48 (75.00 Με Φ.Π.Α.)
Εργαλεία αέρος
2.4mm - 3.2mm - 4.0mm - 4.8mm
68.55 (85.00 Με Φ.Π.Α.)
Εργαλεία αέρος
146mm - 5mm
108.87 (135.00 Με Φ.Π.Α.)
Εργαλεία αέρος
172mm - 22000 rpm
26.61 (33.00 Με Φ.Π.Α.)
Εργαλεία αέρος
172mm - 22000 rpm
36.29 (45.00 Με Φ.Π.Α.)
Εργαλεία αέρος
235mm - 11000 rpm
88.71 (110.00 Με Φ.Π.Α.)
Εργαλεία αέρος
230mm - 800 rpm
68.55 (85.00 Με Φ.Π.Α.)
Εργαλεία αέρος
109mm - 677Nm
117.00 (145.08 Με Φ.Π.Α.)
Εργαλεία αέρος
180mm - 542Nm
123.50 (153.14 Με Φ.Π.Α.)