Κατασκευαστής
Τιμή
 –   €
  • 0
  • 10
Επιβραδυντικό πήξης
 
1kg - 5kg - 20kg 
2.60 (3.22 Με Φ.Π.Α.)
Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα
 
25kg
12.32 (15.28 Με Φ.Π.Α.)
Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα
 
5kg - 25kg
4.62 (5.73 Με Φ.Π.Α.)
Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών
5kg - 25kg
4.09 (5.07 Με Φ.Π.Α.)
Τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών
 
25kg
12.76 (15.82 Με Φ.Π.Α.)
Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο
 
25kg
4.84 (6.00 Με Φ.Π.Α.)
Ταχύπηκτος λευκός επισκευαστικός σοβάς
5kg - 25kg
2.51 (3.11 Με Φ.Π.Α.)
Στόκος σπατουλαρίσματος
4kg - 10kg - 20kg
2.44 (3.03 Με Φ.Π.Α.)
Ρητινούχος τσιμεντόστοκος
5kg - 25kg
4.09 (5.07 Με Φ.Π.Α.)
Ασφαλτική σφραγιστική μαστίχη
5kg - 20kg
11.75 (14.57 Με Φ.Π.Α.)
Ελαστικός στόκος για σφράγιση αρμών
2.6kg
7.93 (9.83 Με Φ.Π.Α.)
Aκρυλικός - παστώδης στόκος
400g - 800g
1.46 (1.81 Με Φ.Π.Α.)
Παστώδης - ελαφρύς ακρυλικός στόκος για γρήγορα γεμίσματα
500ml - 1lt - 5lt
3.59 (4.45 Με Φ.Π.Α.)
Τσιμέντο υψηλών αντοχών
 
4kg
1.64 (2.03 Με Φ.Π.Α.)
Έτοιμος σοβάς βασικής στρώσης
 
25kg
5.06 (6.27 Με Φ.Π.Α.)
Έτοιμος σοβάς μονής στρώσης
30kg
5.81 (7.20 Με Φ.Π.Α.)
Αυτοκόλλητη ταινία υαλοπλέγματος
20m - 90m
1.14 (1.41 Με Φ.Π.Α.)
Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα
5kg - 25kg
3.08 (3.82 Με Φ.Π.Α.)
Τσιμέντο ταχείας πήξης για αγκυρώσεις
 
4kg
4.54 (5.63 Με Φ.Π.Α.)
Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα
25kg
14.52 (18.00 Με Φ.Π.Α.)
Ισχυρά πλέγματα από Fiberglass για την ενίσχυση σοβάδων
Ρολό
31.24 (38.74 Με Φ.Π.Α.)
Έτοιμο τσιμεντοκονίαμα για το «πεταχτό χέρι» του σοβά
25kg
5.94 (7.37 Με Φ.Π.Α.)
Υδαταπωθητικός σοβάς – Λεία επιφάνεια
 
25kg
6.16 (7.64 Με Φ.Π.Α.)
Υδαταπωθητικός σοβάς – Αδρή επιφάνεια
 
25kg
6.16 (7.64 Με Φ.Π.Α.)