Κατασκευαστής
Τιμή
 –   €
  • 0
  • 30
Κόλλα πλακιδίων C1
 
25kg
6.51 (8.07 Με Φ.Π.Α.)
Κόλλα πλακιδίων με μηδενική ολίσθηση C1Τ
5kg - 25kg
2.18 (2.70 Με Φ.Π.Α.)
Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
 
25kg
10.08 (12.50 Με Φ.Π.Α.)
Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων C2 Ε
25kg
9.03 (11.20 Με Φ.Π.Α.)
Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων C2 TE S1
5kg - 15kg - 25kg
3.02 (3.74 Με Φ.Π.Α.)
Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων C2 TE S1
5kg - 15kg - 25kg
12.81 (15.88 Με Φ.Π.Α.)
Κόλλα πλακιδίων για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων C2 TE S2
5kg - 25kg
4.83 (5.99 Με Φ.Π.Α.)
Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων C2 TE S1
18kg
18.14 (22.49 Με Φ.Π.Α.)
Κόλλα πλακιδίων για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων C2 Ε S2
35kg
44.10 (54.68 Με Φ.Π.Α.)
Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων C2 FT S1                  
25kg
15.75 (19.53 Με Φ.Π.Α.)
Χονδρόκοκκη κόλλα πλακιδίων και φυσικών λίθων C1 E
25kg 
7.14 (8.85 Με Φ.Π.Α.)
Ρητινούχα κόλλα για διακοσμητικές επικαλύψεις C2 Ε
25kg
11.34 (14.06 Με Φ.Π.Α.)
Ρητινούχα κόλλα μαρμάρων και γρανιτών C2 E S1
25kg
10.71 (13.28 Με Φ.Π.Α.)
Αστάρι για τη δημιουργία αδρότητας
 
1kg - 5kg - 20kg
4.74 (5.88 Με Φ.Π.Α.)
Αστάρι πρόσφυσης για κόλλες πλακιδίων
 
1kg - 5kg - 20kg
5.85 (7.25 Με Φ.Π.Α.)
Κόλλα πλακιδίων D2T
 
1kg - 5kg -25kg
2.96 (3.67 Με Φ.Π.Α.)
Ακρυλικό αστάρι νερού
 
1kg - 5kg - 20kg
2.82 (3.50 Με Φ.Π.Α.)
Ταχύπηκτη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων C2 FT
5kg - 25kg
4.37 (5.42 Με Φ.Π.Α.)
Ταχύπηκτη εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων
33kg
43.24 (53.62 Με Φ.Π.Α.)
Ακρυλική κόλλα πλακιδίων 
25kg
5.20 (6.45 Με Φ.Π.Α.)
Ακρυλική κόλλα πλακιδίων 
5kg - 25kg
1.69 (2.10 Με Φ.Π.Α.)
Ακρυλική κόλλα πλακιδίων 
25kg
6.74 (8.36 Με Φ.Π.Α.)
Ισχυρή χονδρόκοκκη κόλλα πλακιδίων 
25kg
7.12 (8.83 Με Φ.Π.Α.)
Ακρυλική κόλλα πλακιδίων 
25kg
7.70 (9.55 Με Φ.Π.Α.)