Κατασκευαστής
Τιμή
 –   €
  • 0
  • 10
Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου G
 
5kg - 20kg
10.03 (12.44 Με Φ.Π.Α.)
Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου F
 
 
20kg
32.21 (39.94 Με Φ.Π.Α.)
Υπερρευστοποιητής νέας γενιάς για προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος
5kg - 20kg
19.01 (23.57 Με Φ.Π.Α.)
Επιβραδυντής πήξης – Ρευστοποιητής σκυροδέματος
20kg
19.18 (23.78 Με Φ.Π.Α.)
Επιταχυντής σκλήρυνσης σκυροδέματος
 
5kg - 20kg
12.85 (15.93 Με Φ.Π.Α.)
Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος
 
20kg
29.74 (36.88 Με Φ.Π.Α.)
Επιταχυντής πήξης ευρείας χρήσης
 
5kg - 20kg
9.11 (11.30 Με Φ.Π.Α.)
Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α 
 
5kg - 20kg
9.02 (11.18 Με Φ.Π.Α.)
Ίνες για την ενίσχυση και τον οπλισμό σκυροδεμάτων και κονιαμάτων
600g - 900g
5.16 (6.40 Με Φ.Π.Α.)